A city tram

Norrköping in central Sweden is one of few cities that still have up-and-running trams. Norrköping is Sweden’s tenth largest city seen to population

A city tram

It used to be a major industrial city with focus on textile production but has in recent decades been transformed into a centre for culture and academia.

Sweden strives to encourage and promote responsible travel in all areas by investments and expansion in the infrastructure and public transport.

Birkagatan

A city tram

STORE

null

Birkagatan 2

Tel 08
info@

monday–tuesday 7:30-22
wednesday–friday 7:30–23
saturday 8–23, sunday 8–22

Instagram
null
12 träd om året är mer än inga träd alls.

FÖRETAGET DU BESÖKER ÅTERPLANTERAR TRÄD.

Eftersom vi är en del av problemet ska vi även vara en del av lösningen, därför planterar vi ett träd i månaden genom Stockholm C och Vi-skogen. När skogen växer renar den luften.

Vår vision är att bidra till att begränsa uppvärmningen till under 2 grader.

www.stockholmc.se

www.viskogen.se

VASASTADEN

Credits:
Fredrik Schlyter/imagebank.sweden.se

Menu