Swedish preschool

Today, some 80 per cent of one- to five-year-olds attend preschool in Sweden, if only for a few hours a day

Swedish preschool

This is high by international standards, and one explanation lies in Sweden’s large share of dual-earner families. Another contributing factor is Sweden’s maximum-fee policy, which makes childcare affordable for everyone.

Birkagatan

Swedish preschool

OFFICE

null

Birkagatan 2
5th floor

Tel 08
info@

monday–tuesday 7:30-22
wednesday–friday 7:30–23
saturday 8–23, sunday 8–22

Instagram
null
12 träd om året är mer än inga träd alls.

FÖRETAGET DU BESÖKER ÅTERPLANTERAR TRÄD.

Eftersom vi är en del av problemet ska vi även vara en del av lösningen, därför planterar vi ett träd i månaden genom Stockholm C och Vi-skogen. När skogen växer renar den luften.

Vår vision är att bidra till att begränsa uppvärmningen till under 2 grader.

www.stockholmc.se

www.viskogen.se

KUNGSHOLMEN

Credits:
Maskot/Folio/imagebank.sweden.se

Menu